TUTE 封面設計 – Photoshop 教學課程PixeloraLK 的簡單與創意設計指南 使用的字體 – Calibri Regular/Bold Billboard Bebas Neue Regular 按照此 URL 下載字體 – 歡迎來到 Pixeloralk,您的圖形設計和數位設計的創意綠洲! 與我們一起踏上充滿活力的數位設計世界的激動人心的旅程,在這裡想像力與藝術相遇。 釋放您內在的創造力,掌握完美圖形設計的藝術,並探索數位藝術的無限可能性。 無論您是經驗豐富的平面設計師還是初學者,Pixeloralk 都是您獲取靈感、教學和社群挑戰的首選目的地。 讓我們在Pixeloralk 一起打造夢想,創造像素魔法!」ග්‍රැෆික් නිර්මාණ෶හ෶෶ සඳ හා ඔබේ නිර්මාණශීලී ක්ෂේමืෙෙඖ යෙ න් පිළිගනිමු!පරිකල්පනයක඀භතඹ ඩි ජිටල් මෝස්තරයේ විචිත්රවත් ලෙ තිමත ් ගමනකට අප හා එක්වන්න.ඔබේඅ නිර්මාණශීල ිත්වය මුදාහරින්ප෶ ෶ ූර්ණ නිර්මාණ කලාව ප්‍රගුණඏ෶්෶ ාවේ නිමක් නැති හැකියාවන් ගවේ ුදු ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවෙඇ වද,Pixeloralk යනු ඔබේ ගමනාන්තය වේ。聯絡我: Gmail : Pixeloralk@gmail.com Video teaching : Pixellklk
#TUTE #封面設計 #Photoshop #教學課程

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *